Platon Webhosting

Reklamácie služieb
spoločnosti Platon Technologies, s.r.o.

Vitajte na stránke reklamácií spoločnosti Platon Technologies, s.r.o. Stránka je určená len pre konečných používateľov – spotrebiteľov.

Na tejto stránke máte možnosť podať reklamáciu všetkých služieb, ktoré sú poskytované našou spoločnosťou. Po zadaní Vašej reklamácie Vám bude pridelený unikátny kód reklamácie, ktorý môžete neskôr využívať na online sledovanie priebehu a stavu Vašej reklamácie. Sľubujeme, že sa vašu reklamáciu budeme snažiť vyriešiť čo najrýchlejšie a k vašej plnej spokojnosti.

Pred podaním reklamácie si prosím prečítajte Reklamačný poriadok. Ďakujeme!

Reklamačný protokol


Zákazník
meno firmy, živnosti alebo fyzickej osoby
CNAME
váš zákaznícky identifikátor, tj. prihlasovacie meno do rozhrania setup.platon.sk
IČO
identifikačné číslo organizácie
Reklamovaná služba
Popis reklamácie
Dátum zistenia závady
Reklamáciu podal
Telefón
E-mail
Informáciu o spôsobe vybavenia reklamácie (výstupný protokol) žiadam zaslať na uvedený email
poštou na adresu spoločnosti

Odosielanie žiadosti

Počkajte na spracovanie

Stav reklamácie

Zadajte číslo reklamácie:

a kód reklamácie, ktorý Vam bol zaslaný pri podaní reklamácie: